WOO Group

Đội ngũ giáo viên WOO GROUP

Đội ngũ giáo viên
WOO GROUP

Giáo viên Việt Nam

Phù hợp với người lớn hoặc các bé trong giai đoạn đầu tiếp xúc với tiếng Anh

Xây dựng kiến thức ngữ pháp, nền tảng tiếng Anh vững chắc

Có thể kết hợp dạy song song cùng các giáo viên Nước ngoài

Luyện giao tiếp, thi chứng chỉ, ôn tập bổ túc thêm cho các môn học liên quan đến tiếng Anh ở trường

Giáo viên Việt Nam

Phù hợp với người lớn hoặc các bé trong giai đoạn đầu tiếp xúc với tiếng Anh

Xây dựng kiến thức ngữ pháp, nền tảng tiếng Anh vững chắc

Có thể kết hợp dạy song song cùng các giáo viên Nước ngoài

Luyện giao tiếp, thi chứng chỉ, ôn tập bổ túc thêm cho các môn học liên quan đến tiếng Anh ở trường

Giáo viên PHILIPPINES

Dành cho người lớn hoặc các bé đã tiếp xúc với tiếng Anh

Có kiến thức nền tảng ngữ pháp cơ bản

Nhấn mạnh vào phát triển khả năng nghe và nói

Học bằng 100% tiếng Anh với học phí tốt nhất

Giáo viên người nước ngoài

Các giáo viên đến từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nigeria, Pakistan,…

Dành cho người lớn hoặc các bé đã tiếp xúc với tiếng Anh

Tập trung phát triển các kỹ năng về giao tiếp

Học bằng 100% tiếng Anh với học phí tốt nhất

Giáo viên người nước ngoài

Các giáo viên đến từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nigeria, Pakistan,…

Dành cho người lớn hoặc các bé đã tiếp xúc với tiếng Anh

Tập trung phát triển các kỹ năng về giao tiếp

Học bằng 100% tiếng Anh với học phí tốt nhất

Giáo viên bản xứ

Các chuyên gia đến từ Anh, Mỹ, Canada

Dành cho người lớn hoặc các bé đã tiếp xúc với tiếng Anh

Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện phát âm như người bản địa

Chương trình học tập nâng cao, chất lượng và đẩy nhanh tiến độ phát triển
tiếng Anh

Tạo cơ hội cho giáo viên Philippines

Tạo cơ hội cho mọi học viên

Việc tạo cơ hội giảng dạy cho giáo viên người Philippines là một cách để giúp họ phát triển sự nghiệp giáo dục của mình, đồng thời cũng tạo ra các giá trị về mặt tri thức các học viên. Đây cũng là một trong những sứ mệnh giáo dục cốt lõi của WOO Group.