WOO Group

Đôi nét về WOO GROUP

Đôi nét về
WOO GROUP

Giới thiệu WOO GROUP

Được thành lập dựa trên hệ giá trị về sự Tử tế – Tận tâm – Trách nhiệm,WOO Group mong muốn các bạn nhỏ và người lớn đều có cơ hội được tiếp xúc với tiếng Anh – một ngôn ngữ toàn cầu mở ra nhiều cơ hội phát triển cho mỗi người.

Lấy sự Tử tế – Tận tâm – Trách nhiệm làm kim chỉ nam, WOO Group kết nối với các Giáo viên đầy tận tâm và nhiệt huyết đến từ Anh, Mỹ, Canada, Úc, Iran, Thổ nhĩ kỳ, Philippines, Việt Nam… để chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình tiếng Anh giao tiếp 1:1.

Giới thiệu WOO GROUP

Được thành lập dựa trên hệ giá trị về sự Tử tế – Tận tâm – Trách nhiệm,WOO Group mong muốn các bạn nhỏ và người lớn đều có cơ hội được tiếp xúc với tiếng Anh – một ngôn ngữ toàn cầu mở ra nhiều cơ hội phát triển cho mỗi người.

Lấy sự Tử tế – Tận tâm – Trách nhiệm làm kim chỉ nam, WOO Group kết nối với các Giáo viên đầy tận tâm và nhiệt huyết đến từ Anh, Mỹ, Canada, Úc, Iran, Thổ nhĩ kỳ, Philippines, Việt Nam… để chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng đào tạo cho các chương trình tiếng Anh giao tiếp 1:1.

Sứ mệnh  WOO GROUP

WOO Group mong muốn đồng hành cùng các thế hệ của Việt Nam xây dựng một nền tảng tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết của Thế kỷ 21 thông qua mô hình học tiếng Anh trực tuyến chất lượng, hiệu quả và lộ trình tối ưu nhất.

Tầm nhìn WOO GROUP

Mục tiêu của WOO Group là có thể đến gần hơn với thật nhiều các bạn nhỏ và người lớn để trao cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh thông qua các chương trình học thiết thực, tạo bệ phóng để thật nhiều học viên có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai để sẵn sàng trở thành một công dân toàn cầu tự tin bước vào thời đại mới và dễ dàng hội nhập thế giới.

Với đội ngũ giáo viên ưu tú, WOO Group mong muốn sẽ trở thành một “ngôi nhà chung” để kết nối với nguồn tri thức trên toàn cầu, lan tỏa những giá trị của việc học tiếng Anh với thế hệ tương lai và kiến tạo nên cộng đồng vững mạnh.

Tầm nhìn WOO GROUP

Mục tiêu của WOO Group là có thể đến gần hơn với thật nhiều các bạn nhỏ và người lớn để trao cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh thông qua các chương trình học thiết thực, tạo bệ phóng để thật nhiều học viên có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai để sẵn sàng trở thành một công dân toàn cầu tự tin bước vào thời đại mới và dễ dàng hội nhập thế giới.

Với đội ngũ giáo viên ưu tú, WOO Group mong muốn sẽ trở thành một “ngôi nhà chung” để kết nối với nguồn tri thức trên toàn cầu, lan tỏa những giá trị của việc học tiếng Anh với thế hệ tương lai và kiến tạo nên cộng đồng vững mạnh.